I. Ogólne warunki

Aktualne warunki określają prawa i obowiązki użytkowników serwisu www.fuelo.net. Użytkownikiem strony internetowej jest każda osoba, która wprowadziła adres elektroniczny w przeglądarce lub trafiła na Stronę poprzez przekierowanie z innej strony internetowej.

Korzystając z Serwisu oświadczasz, że zapoznałeś się z aktualnym Regulaminem, a każde działanie lub bierne działanie z Twojej strony, wykonane po załadowaniu strony fuelo.net w Twojej przeglądarce, jest oświadczeniem, że bezwarunkowo zgadzasz się z aktualnym Regulaminem oraz Warunki. Jeśli nie zgadzasz się na niniejsze Warunki użytkowania bezwarunkowo i bez ograniczeń, opuść Witrynę.

II. Własność treści

Witryna i jej cała zawartość, w tym między innymi cała baza danych, tekst i wszystkie obrazy (zwane dalej Treścią) są własnością firmy Fuelo Ltd., która jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej do Witryny i jego zawartość. Prawa te są chronione prawem obowiązującym w Republice Bułgarii, a nieuprawnione korzystanie z Treści jest przestępstwem podlegającym odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej zgodnie z obowiązującym bułgarskim ustawodawstwem.

Wykorzystywanie jakichkolwiek Treści, z wyjątkiem tych, które nie są sprzeczne z aktualnymi Warunkami, bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela Treści jest surowo zabronione. Fuelo Ltd. użyje wszelkich dostępnych środków prawnych, w tym postępowania sądowego, w celu ochrony swoich praw i interesów.

III. Warunki korzystania z Witryny

Użytkownik może przeglądać i zapisywać Treść na urządzeniu pamięci masowej tylko wtedy, gdy ma być ona wykorzystywana do celów niekomercyjnych i osobistych oraz pod warunkiem zachowania wszystkich odniesień do Treści dotyczących praw autorskich.

Nie możesz używać zdjęć osób lub miejsc bez wyraźnej pisemnej zgody Fuelo Ltd.

Nie możesz rozpowszechniać, zmieniać (edytować), kopiować (z wyjątkiem wyżej wymienionego sposobu), przekazywać, reprodukować, publikować, wynajmować, tworzyć materiałów wtórnych na podstawie, przenosić, sprzedawać ani wykorzystywać Treści w jakikolwiek sposób, bez wyraźna pisemna zgoda Fuelo Ltd.

Korzystanie z Witryny do przesyłania lub przesyłania jakichkolwiek nielegalnych, zawierających groźby, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, obraźliwych, zniesławiających lub zniesławiających materiałów lub jakichkolwiek innych treści, które stanowią lub zachęcają do zachowania, które można uznać za przestępstwo, które może zaciąganie odpowiedzialności cywilnej lub karnej lub naruszanie prawa w jakikolwiek inny sposób jest surowo zabronione.

Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych, które są własnością lub są prowadzone przez strony trzecie, a nie przez firmę Fuelo Ltd. Łącza te zostały dostarczone wyłącznie dla Twojej wygody. Fuelo Ltd. nie sprawuje kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę ochrony danych ani bezpieczeństwo tych witryn.

Witryna wykorzystuje Twoją lokalizację podaną przez Twoją przeglądarkę wyłącznie w celu oferowania Ci informacji o najbliższych stacjach benzynowych. Informacje te nie są rejestrowane i nie mogą być wykorzystywane do śledzenia.

Wszystkie ustawienia w Witrynie (np. preferowany rodzaj paliwa, preferowane marki itp.) są zapisywane w plikach cookie w Twojej przeglądarce. Jeśli chcesz zostać „zapomniany” przez Witrynę, po prostu usuń pliki cookie w swojej przeglądarce.

Fuelo Ltd. dokłada wszelkich starań, aby informacje o cenie i stacji benzynowej były dokładne w momencie ich publikacji, ale nie gwarantuje, że są one aktualne. Fuelo Sp. z oo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte na podstawie informacji publikowanych w Serwisie. Nie ograniczając powyższego, Fuelo Ltd. nie gwarantuje ani nie przyjmuje odpowiedzialności za to, że sposób, w jaki użytkownik może korzystać z jakiejkolwiek Treści, nie naruszy praw osób trzecich ani nie gwarantuje, że Treść jest poprawna, kompletna i aktualna. data.

Wskazówki dojazdu są dostarczane przez Google©. Przeznaczone są wyłącznie do celów planistycznych. Wyniki na mapie mogą różnić się od aktualnych warunków drogowych z powodu remontów dróg, dużego natężenia ruchu, warunków pogodowych i innych powodów, które należy wziąć pod uwagę planując trasę. Musisz podążać za wszystkimi znakami lub wskazówkami na trasie.

IV. Rejestracja i usuwanie użytkownika

Witryna oferuje możliwość rejestracji użytkowników poprzez wprowadzenie imienia, nazwiska i adresu e-mail. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest warunkiem korzystania z Serwisu.

Rejestrując się w Witrynie, użytkownicy są zobowiązani do podania pełnych i dokładnych informacji, przy jednoczesnym przestrzeganiu aktualnych Warunków.

Fuelo Ltd. zastrzega sobie prawo do oceny, czy przyznać profil /konto/ użytkownikowi, oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia profili użytkowników, które uzna za niedopuszczalne lub ma powody, by podejrzewać, że naruszają obowiązujące przepisy prawa oraz aktualne Warunki i Warunki.

Fuelo Sp. z oo jest administratorem danych osobowych, zarejestrowanym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Fuelo Ltd. bierze odpowiedzialność za ochronę informacji zawierających dane osobowe, dostarczonych przez użytkowników online poprzez wypełnianie formularzy rejestracyjnych. Ujawnienie danych jest możliwe tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub aktualnym Regulaminem.

Akceptując aktualny Regulamin korzystania z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych podczas rejestracji, w celach marketingu bezpośredniego. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego poprzez wysłanie pisemnej wiadomości do Fuelo Sp. z oo na adres e-mail: .

W celu usunięcia profilu użytkownika, wraz ze wszystkimi informacjami na jego temat, użytkownik musi zgłosić to na piśmie z adresu e-mail, pod którym jest zarejestrowany na .

V. Aplikacje mobilne

Aplikacje witryny na Androida i iOS można pobrać w sklepie Google Play oraz AppStore w iTunes. Aplikacje wykorzystują Twoją lokalizację podaną przez Twoją przeglądarkę wyłącznie w celu oferowania Ci informacji o najbliższych stacjach benzynowych. Informacje te nie są rejestrowane i nie mogą być wykorzystywane do śledzenia.

Witryna wysyła wiadomości na Twoje urządzenie mobilne (powiadomienia push) tylko w przypadku zmiany ceny paliwa wybranego w Ustawieniach. Wiadomości są wysyłane między 9:00 a 19:00 czasu bułgarskiego. Jeśli Twój telefon był wyłączony lub poza zasięgiem sieci, możesz otrzymać wiadomość później.

VI. Zmiana Regulaminu

Fuleo Ltd. może zmienić aktualne Warunki w dowolnym momencie i bez ostrzeżenia. Twoim obowiązkiem jest okresowe odwiedzanie tej strony w celu zapoznania się ze zaktualizowanymi Warunkami, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.

VII. Prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki i korzystanie z Witryny podlegają prawu Republiki Bułgarii. Wszelkie kwestie nierozstrzygnięte w aktualnym Regulaminie mogą być rozwiązane na podstawie przepisów prawa bułgarskiego. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub związane z nimi, których strony nie były w stanie rozwiązać w drodze negocjacji i za obopólną zgodą, należy kierować do właściwych władz bułgarskich.