<< Май 2016 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
      
1  A95: 1,200€/л
 ДИЗ: 1,030€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
2  A95: 1,207€/л
 ДИЗ: 1,032€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
3  A95: 1,207€/л
 ДИЗ: 1,034€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
4  A95: 1,203€/л
 ДИЗ: 1,035€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
5  A95: 1,202€/л
 ДИЗ: 1,036€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
6  A95: 1,202€/л
 ДИЗ: 1,035€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
7  A95: 1,196€/л
 ДИЗ: 1,035€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
8  A95: 1,193€/л
 ДИЗ: 1,035€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
9  A95: 1,194€/л
 ДИЗ: 1,036€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
10  A95: 1,194€/л
 ДИЗ: 1,036€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
11  A95: 1,193€/л
 ДИЗ: 1,036€/л
 ГАЗ: 0,591€/л 
12  A95: 1,193€/л
 ДИЗ: 1,036€/л
 ГАЗ: 0,592€/л 
13  A95: 1,193€/л
 ДИЗ: 1,039€/л
 ГАЗ: 0,592€/л 
14  A95: 1,193€/л
 ДИЗ: 1,039€/л
 ГАЗ: 0,592€/л 
15  A95: 1,193€/л
 ДИЗ: 1,042€/л
 ГАЗ: 0,592€/л 
16  A95: 1,194€/л
 ДИЗ: 1,043€/л
 ГАЗ: 0,592€/л 
17  A95: 1,194€/л
 ДИЗ: 1,044€/л
 ГАЗ: 0,593€/л 
18  A95: 1,194€/л
 ДИЗ: 1,047€/л
 ГАЗ: 0,593€/л 
19  A95: 1,194€/л
 ДИЗ: 1,053€/л
 ГАЗ: 0,593€/л 
20  A95: 1,194€/л
 ДИЗ: 1,054€/л
 ГАЗ: 0,593€/л 
21  A95: 1,196€/л
 ДИЗ: 1,058€/л
 ГАЗ: 0,593€/л 
22  A95: 1,201€/л
 ДИЗ: 1,060€/л
 ГАЗ: 0,593€/л 
23  A95: 1,201€/л
 ДИЗ: 1,061€/л
 ГАЗ: 0,593€/л 
24  A95: 1,202€/л
 ДИЗ: 1,063€/л
 ГАЗ: 0,593€/л 
25  A95: 1,202€/л
 ДИЗ: 1,066€/л
 ГАЗ: 0,592€/л 
26  A95: 1,202€/л
 ДИЗ: 1,069€/л
 ГАЗ: 0,592€/л 
27  A95: 1,209€/л
 ДИЗ: 1,072€/л
 ГАЗ: 0,592€/л 
28  A95: 1,219€/л
 ДИЗ: 1,075€/л
 ГАЗ: 0,592€/л 
29  A95: 1,223€/л
 ДИЗ: 1,076€/л
 ГАЗ: 0,592€/л 
30  A95: 1,223€/л
 ДИЗ: 1,077€/л
 ГАЗ: 0,593€/л 
31  A95: 1,223€/л
 ДИЗ: 1,078€/л
 ГАЗ: 0,593€/л