<< Май 2019 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
  
1  A95: 1,390€/л
 ДИЗ: 1,293€/л
 ГАЗ: 0,703€/л 
2  A95: 1,390€/л
 ДИЗ: 1,293€/л
 ГАЗ: 0,703€/л 
3  A95: 1,391€/л
 ДИЗ: 1,294€/л
 ГАЗ: 0,703€/л 
4  A95: 1,389€/л
 ДИЗ: 1,294€/л
 ГАЗ: 0,703€/л 
5  A95: 1,388€/л
 ДИЗ: 1,294€/л
 ГАЗ: 0,703€/л 
6  A95: 1,388€/л
 ДИЗ: 1,294€/л
 ГАЗ: 0,703€/л 
7  A95: 1,388€/л
 ДИЗ: 1,295€/л
 ГАЗ: 0,703€/л 
8  A95: 1,389€/л
 ДИЗ: 1,297€/л
 ГАЗ: 0,703€/л 
9  A95: 1,387€/л
 ДИЗ: 1,295€/л
 ГАЗ: 0,703€/л 
10  A95: 1,384€/л
 ДИЗ: 1,293€/л
 ГАЗ: 0,703€/л 
11  A95: 1,384€/л
 ДИЗ: 1,293€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
12  A95: 1,384€/л
 ДИЗ: 1,293€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
13  A95: 1,384€/л
 ДИЗ: 1,293€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
14  A95: 1,387€/л
 ДИЗ: 1,293€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
15  A95: 1,386€/л
 ДИЗ: 1,293€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
16  A95: 1,387€/л
 ДИЗ: 1,293€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
17  A95: 1,387€/л
 ДИЗ: 1,295€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
18  A95: 1,392€/л
 ДИЗ: 1,300€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
19  A95: 1,393€/л
 ДИЗ: 1,300€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
20  A95: 1,393€/л
 ДИЗ: 1,300€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
21  A95: 1,392€/л
 ДИЗ: 1,300€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
22  A95: 1,393€/л
 ДИЗ: 1,302€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
23  A95: 1,392€/л
 ДИЗ: 1,302€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
24  A95: 1,394€/л
 ДИЗ: 1,299€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
25  A95: 1,389€/л
 ДИЗ: 1,293€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
26  A95: 1,388€/л
 ДИЗ: 1,293€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
27  A95: 1,387€/л
 ДИЗ: 1,292€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
28  A95: 1,386€/л
 ДИЗ: 1,291€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
29  A95: 1,383€/л
 ДИЗ: 1,289€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
30  A95: 1,383€/л
 ДИЗ: 1,287€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
31  A95: 1,380€/л
 ДИЗ: 1,283€/л
 ГАЗ: 0,709€/л