Класация по области за 11 декември 2017г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Castilla y Leon

-2,83¢

-2,48¢

-0,50¢

-5,814

2 =

Navarra

-1,47¢

-1,31¢

0,15¢

-2,627

3 =

Extremadura

-1,25¢

-1,00¢

0,00¢

-2,250

4 =

Aragon

-1,46¢

0,24¢

0,00¢

-1,214

5 =

Madrid

-0,54¢

-0,55¢

0,00¢

-1,089

6 =

Pais Vasco

-0,92¢

-1,15¢

1,17¢

-0,907

7 =

Castilla-La Mancha

-0,32¢

0,27¢

0,00¢

-0,053

10 +2

Canarias

-18,76¢

-16,68¢

0,00¢

0,000

13 -5
Murcia
0,22¢
-0,29¢
0,00¢
0,000
14 -5
Galicia
0,87¢
2,07¢
0,00¢
0,000
11 +2
Cantabria
-0,89¢
-0,99¢
0,00¢
0,000

8 +2

La Rioja

-1,99¢

-1,56¢

0,00¢

0,000

12 +2
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

9 +2

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

15 =
Andalucia
1,09¢
-0,01¢
0,00¢
1,077
16 =
Comunidad Valenciana
1,24¢
0,27¢
0,15¢
1,659
17 =
Asturias
1,13¢
0,69¢
0,00¢
1,812
18 =
Catalonia
2,01¢
1,88¢
0,24¢
4,142
19 =
Islas Baleares
3,26¢
2,57¢
3,00¢
8,830

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.