Класация по области за 23 април 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Castilla y Leon

-2,97¢

-2,23¢

-0,50¢

-5,700

2 =

Navarra

-2,01¢

-1,59¢

0,15¢

-3,452

3 =

Extremadura

-1,09¢

-1,09¢

0,00¢

-2,184

4 =

Madrid

-0,61¢

-0,99¢

0,00¢

-1,594

5 =

Aragon

-1,30¢

-0,07¢

0,00¢

-1,367

6 =

Pais Vasco

-1,39¢

-0,94¢

1,17¢

-1,159

10 -1

Cantabria

-1,31¢

-1,08¢

0,00¢

0,000

7 +6

La Rioja

-2,15¢

-1,92¢

0,00¢

0,000

11 -1
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

8 -1

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

9 -1

Canarias

-17,52¢

-18,12¢

0,00¢

0,000

12 -1
Murcia
0,11¢
-0,40¢
0,00¢
0,000
13 -1
Galicia
1,48¢
2,30¢
0,00¢
0,000
14 =
Castilla-La Mancha
-0,12¢
0,40¢
0,00¢
0,286
15 =
Comunidad Valenciana
0,64¢
-0,04¢
0,15¢
0,752
16 =
Andalucia
0,72¢
0,57¢
0,00¢
1,295
17 =
Asturias
1,24¢
1,07¢
0,00¢
2,314
18 =
Catalonia
1,95¢
1,62¢
0,24¢
3,812
19 =
Islas Baleares
3,61¢
2,72¢
3,00¢
9,329

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.