Класация по области за 22 май 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Castilla y Leon

-2,97¢

-2,55¢

-0,50¢

-6,019

2 =

Navarra

-2,06¢

-1,72¢

0,15¢

-3,627

3 =

Extremadura

-0,97¢

-1,07¢

0,00¢

-2,044

4 =

Aragon

-1,29¢

-0,42¢

0,00¢

-1,716

5 =

Madrid

-0,06¢

-0,34¢

0,00¢

-0,403

6 =

Pais Vasco

-0,83¢

-0,55¢

1,17¢

-0,214

12 -5
Cantabria
-1,40¢
-1,40¢
0,00¢
0,000

9 +2

La Rioja

-1,71¢

-1,88¢

0,00¢

0,000

13 -5
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

10 +2

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 +2
Canarias
-20,04¢
-19,35¢
0,00¢
0,000

7 +2

Murcia

0,61¢

0,23¢

0,00¢

0,000

8 +2

Galicia

1,44¢

2,30¢

0,00¢

0,000

14 +1
Castilla-La Mancha
0,37¢
0,39¢
0,00¢
0,759
15 -1
Andalucia
0,35¢
0,50¢
0,00¢
0,852
16 =
Comunidad Valenciana
0,66¢
0,38¢
0,15¢
1,192
17 =
Asturias
1,12¢
0,62¢
0,00¢
1,731
18 =
Catalonia
1,74¢
1,73¢
0,24¢
3,710
19 =
Islas Baleares
4,25¢
3,30¢
3,00¢
10,552

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.