Класация по области за 24 юни 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Castilla y Leon

-3,25¢

-3,23¢

-0,55¢

-7,037

2 =

Navarra

-1,64¢

-2,49¢

0,05¢

-4,084

3 =

Aragon

-1,82¢

-1,14¢

0,00¢

-2,954

4 =

Extremadura

-0,81¢

-0,92¢

-0,10¢

-1,830

5 =

Pais Vasco

-0,96¢

-1,70¢

1,07¢

-1,591

6 =

Madrid

-0,20¢

-0,27¢

0,00¢

-0,474

13 =
Canarias
-17,38¢
-16,90¢
0,00¢
0,000

9 =

Murcia

0,54¢

0,43¢

0,00¢

0,000

10 =

Galicia

0,51¢

1,03¢

0,00¢

0,000

7 =

Cantabria

-1,38¢

-1,87¢

0,00¢

0,000

11 =
La Rioja
-2,26¢
-3,63¢
0,00¢
0,000

8 =

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

12 =
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
14 =
Castilla-La Mancha
0,09¢
0,31¢
0,00¢
0,397
15 =
Andalucia
0,36¢
0,80¢
-0,06¢
1,106
16 =
Asturias
1,21¢
0,05¢
-0,10¢
1,151
17 =
Comunidad Valenciana
1,30¢
1,07¢
0,05¢
2,416
18 =
Catalonia
2,08¢
1,96¢
0,16¢
4,196
19 =
Islas Baleares
3,81¢
2,98¢
2,90¢
9,697

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.