Класация по области за 18 юли 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Castilla y Leon

-3,36¢

-3,23¢

-0,55¢

-7,135

2 =

Navarra

-1,68¢

-2,38¢

0,05¢

-4,011

3 =

Aragon

-2,13¢

-1,45¢

0,00¢

-3,579

4 =

Extremadura

-1,44¢

-1,29¢

-0,10¢

-2,827

5 =

Madrid

-0,30¢

-0,34¢

0,00¢

-0,640

6 =

Pais Vasco

-0,60¢

-0,85¢

1,07¢

-0,382

7 +7

Castilla-La Mancha

-0,19¢

0,08¢

0,00¢

-0,110

14 -4
Galicia
0,01¢
0,96¢
0,00¢
0,000
11 -4
Cantabria
-1,71¢
-1,21¢
0,00¢
0,000

8 +3

La Rioja

-2,37¢

-2,97¢

0,00¢

0,000

12 -4
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

9 +3

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

10 +3

Canarias

-18,27¢

-16,95¢

0,00¢

0,000

13 -4
Murcia
0,87¢
0,75¢
0,00¢
0,000
15 =
Andalucia
0,33¢
0,36¢
-0,06¢
0,635
16 =
Asturias
1,09¢
0,43¢
-0,10¢
1,422
17 =
Comunidad Valenciana
1,77¢
1,42¢
0,05¢
3,237
18 =
Catalonia
2,25¢
2,00¢
0,16¢
4,402
19 =
Islas Baleares
4,31¢
3,76¢
2,90¢
10,965

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.