Класация по области за 14 август 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Castilla y Leon

-3,50¢

-3,10¢

-0,55¢

-7,148

2 +1

Navarra

-1,72¢

-2,56¢

0,05¢

-4,225

3 -1

Aragon

-2,20¢

-1,95¢

0,00¢

-4,151

4 =

Extremadura

-1,35¢

-1,64¢

-0,10¢

-3,085

5 =

Madrid

-0,39¢

-0,41¢

0,00¢

-0,805

6 +8

Castilla-La Mancha

-0,12¢

-0,00¢

0,00¢

-0,117

11 =
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

8 =

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

9 =

Canarias

-16,11¢

-14,75¢

0,00¢

0,000

12 =
Murcia
1,41¢
1,53¢
0,00¢
0,000
13 =
Galicia
-0,10¢
1,01¢
0,00¢
0,000

10 =

Cantabria

-2,35¢

-0,89¢

0,00¢

0,000

7 =

La Rioja

-2,44¢

-2,81¢

0,00¢

0,000

14 -8
Pais Vasco
-0,45¢
-0,60¢
1,07¢
0,016
15 =
Andalucia
-0,01¢
0,20¢
-0,06¢
0,131
16 =
Asturias
0,97¢
0,24¢
-0,10¢
1,108
17 =
Comunidad Valenciana
2,14¢
1,91¢
0,05¢
4,099
18 =
Catalonia
2,54¢
1,68¢
0,16¢
4,378
19 =
Islas Baleares
4,32¢
3,97¢
2,90¢
11,195

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.