Класация по области за 21 септември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Castilla y Leon

-3,28¢

-3,43¢

-0,55¢

-7,268

2 =

Navarra

-1,71¢

-2,27¢

0,05¢

-3,923

3 =

Aragon

-1,99¢

-1,16¢

0,00¢

-3,153

4 =

Extremadura

-1,50¢

-0,91¢

-0,10¢

-2,514

5 =

Pais Vasco

-1,25¢

-0,99¢

1,07¢

-1,166

6 =

Madrid

-0,20¢

-0,29¢

0,00¢

-0,495

13 -4
Galicia
0,01¢
0,89¢
0,00¢
0,000

10 +3

Cantabria

-2,27¢

-1,64¢

0,00¢

0,000

7 +3

La Rioja

-2,19¢

-2,59¢

0,00¢

0,000

11 -4
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

8 +3

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

9 +3

Canarias

-17,58¢

-16,62¢

0,00¢

0,000

12 -4
Murcia
0,95¢
1,21¢
0,00¢
0,000
14 =
Castilla-La Mancha
0,05¢
0,31¢
0,00¢
0,360
15 =
Asturias
0,81¢
-0,10¢
-0,10¢
0,608
16 =
Andalucia
0,44¢
0,34¢
-0,06¢
0,719
17 =
Comunidad Valenciana
2,04¢
1,48¢
0,05¢
3,573
18 =
Catalonia
2,32¢
2,04¢
0,16¢
4,516
19 =
Islas Baleares
3,50¢
3,58¢
2,90¢
9,984

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.