Класация по области за 23 септември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Castilla y Leon

-3,46¢

-3,47¢

-0,55¢

-7,487

2 =

Navarra

-1,69¢

-2,21¢

0,05¢

-3,850

3 =

Aragon

-2,03¢

-1,08¢

0,00¢

-3,111

4 =

Extremadura

-1,47¢

-0,90¢

-0,10¢

-2,467

5 =

Pais Vasco

-1,23¢

-0,95¢

1,07¢

-1,109

6 =

Madrid

-0,21¢

-0,33¢

0,00¢

-0,535

10 +3

Galicia

0,06¢

1,02¢

0,00¢

0,000

7 +3

Cantabria

-2,35¢

-1,59¢

0,00¢

0,000

11 -4
La Rioja
-2,14¢
-2,54¢
0,00¢
0,000

8 +3

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

12 -4
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 -4
Canarias
-17,75¢
-16,76¢
0,00¢
0,000

9 +3

Murcia

0,97¢

1,24¢

0,00¢

0,000

14 =
Castilla-La Mancha
0,09¢
0,26¢
0,00¢
0,346
15 +1
Andalucia
0,46¢
0,38¢
-0,06¢
0,779
16 -1
Asturias
0,84¢
0,15¢
-0,10¢
0,898
17 =
Comunidad Valenciana
2,04¢
1,51¢
0,05¢
3,608
18 =
Catalonia
2,32¢
2,04¢
0,16¢
4,516
19 =
Islas Baleares
3,29¢
3,54¢
2,90¢
9,734

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.