Класация по области за 16 октомври 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Castilla y Leon

-3,65¢

-2,92¢

-0,60¢

-7,162

2 =

Navarra

-2,12¢

-1,44¢

-0,05¢

-3,607

3 =

Extremadura

-1,33¢

-1,14¢

-0,20¢

-2,668

4 =

Aragon

-1,81¢

-0,60¢

0,00¢

-2,410

5 +1

Pais Vasco

-0,86¢

-1,06¢

0,97¢

-0,951

6 -1

Madrid

-0,23¢

-0,37¢

0,00¢

-0,606

7 =

Castilla-La Mancha

-0,09¢

0,03¢

0,00¢

-0,061

14 -2
La Rioja
-2,75¢
-2,60¢
0,00¢
0,000
11 -2
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

8 +5

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

9 +5

Canarias

-17,30¢

-19,15¢

0,00¢

0,000

12 -2
Murcia
0,59¢
0,67¢
0,00¢
0,000
13 -2
Galicia
0,87¢
1,45¢
0,00¢
0,000

10 -2

Cantabria

-2,12¢

-1,03¢

0,00¢

0,000

15 =
Andalucia
0,46¢
0,23¢
-0,12¢
0,569
16 =
Asturias
1,04¢
0,22¢
-0,20¢
1,057
17 =
Comunidad Valenciana
1,63¢
0,96¢
-0,05¢
2,532
18 =
Catalonia
2,20¢
2,34¢
0,07¢
4,609
19 =
Islas Baleares
3,50¢
3,45¢
2,80¢
9,755

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.