Класация по области за 16 ноември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Castilla y Leon

-3,98¢

-3,30¢

-0,55¢

-7,832

2 =

Navarra

-2,33¢

-2,20¢

0,05¢

-4,489

3 +1

Aragon

-1,90¢

-1,03¢

0,00¢

-2,940

4 -1

Extremadura

-1,55¢

-1,26¢

-0,10¢

-2,913

5 =

Pais Vasco

-1,34¢

-1,45¢

1,07¢

-1,717

6 =

Castilla-La Mancha

-0,25¢

-0,11¢

0,00¢

-0,355

7 =

Madrid

0,03¢

-0,18¢

0,00¢

-0,153

13 -4
Murcia
-0,45¢
0,07¢
0,00¢
0,000
14 -4
Galicia
-0,21¢
1,17¢
0,00¢
0,000
11 +3
Cantabria
-2,25¢
-1,76¢
0,00¢
0,000

8 +3

La Rioja

-3,60¢

-2,43¢

0,00¢

0,000

12 -4
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

9 +3

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

10 +3

Canarias

-14,58¢

-16,24¢

0,00¢

0,000

15 +1
Asturias
1,25¢
0,38¢
-0,10¢
1,522
16 -1
Andalucia
0,94¢
0,87¢
-0,06¢
1,754
17 =
Comunidad Valenciana
1,57¢
0,60¢
0,05¢
2,215
18 =
Catalonia
2,59¢
2,44¢
0,16¢
5,191
19 =
Islas Baleares
3,11¢
3,36¢
2,90¢
9,368

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.