Класация по области за 7 декември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Castilla y Leon

-3,36¢

-3,43¢

-0,15¢

-6,937

2 =

Navarra

-1,62¢

-2,27¢

-0,30¢

-4,186

3 +2

Pais Vasco

-1,73¢

-1,58¢

-0,30¢

-3,615

4 -1

Extremadura

-1,52¢

-1,47¢

-0,30¢

-3,282

5 -1

Aragon

-1,49¢

-0,83¢

0,00¢

-2,316

6 =

Castilla-La Mancha

-0,07¢

-0,12¢

0,00¢

-0,190

12 -4
Murcia
-0,98¢
-0,29¢
0,00¢
0,000
13 -4
Galicia
-0,26¢
1,37¢
0,00¢
0,000

10 +3

Cantabria

-1,82¢

-1,19¢

0,00¢

0,000

7 +3

La Rioja

-3,22¢

-2,20¢

0,00¢

0,000

11 +3
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

8 +3

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

9 +3

Canarias

-12,79¢

-12,63¢

0,00¢

0,000

14 -7
Madrid
0,36¢
-0,07¢
0,00¢
0,291
15 +1
Comunidad Valenciana
1,38¢
0,22¢
-0,30¢
1,303
16 -1
Andalucia
1,48¢
0,66¢
-0,18¢
1,958
17 =
Asturias
1,39¢
1,03¢
-0,30¢
2,114
18 =
Catalonia
2,26¢
2,35¢
-0,27¢
4,351
19 =
Islas Baleares
2,65¢
3,40¢
-0,30¢
5,758

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.