Класация по области за 20 март 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Extremadura

-0,83¢

-1,46¢

0,00¢

-2,289

2 =

Comunidad Valenciana

-0,45¢

-1,51¢

0,00¢

-1,957

3 =

Aragon

-0,53¢

-0,38¢

0,00¢

-0,904

4 =

Castilla-La Mancha

-0,05¢

-0,30¢

0,00¢

-0,345

8 +1

Canarias

-17,08¢

-16,82¢

0,00¢

0,000

5 +1

Murcia

-0,93¢

-1,66¢

0,00¢

0,000

6 +1

La Rioja

0,03¢

0,25¢

0,00¢

0,000

9 -4

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

7 +1

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

10 =

Castilla y Leon

0,11¢

-0,01¢

0,00¢

0,109

11 =
Andalucia
0,26¢
-0,08¢
0,00¢
0,186
12 =
Navarra
-0,06¢
0,41¢
0,00¢
0,355
13 =
Galicia
0,45¢
0,12¢
0,00¢
0,566
14 =
Asturias
0,56¢
0,64¢
0,00¢
1,207
15 =
Catalonia
1,02¢
1,35¢
0,00¢
2,379
16 =
Cantabria
1,20¢
1,58¢
0,00¢
2,786
17 =
Madrid
1,61¢
1,65¢
0,00¢
3,258
18 =
Pais Vasco
1,85¢
2,18¢
0,00¢
4,024
19 =
Islas Baleares
2,34¢
2,14¢
0,00¢
4,478

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.