Класация по области за 22 март 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Extremadura

-0,84¢

-1,42¢

0,00¢

-2,262

2 =

Comunidad Valenciana

-0,60¢

-1,46¢

0,00¢

-2,062

3 =

Aragon

-0,66¢

-0,30¢

0,00¢

-0,964

4 =

Castilla-La Mancha

-0,17¢

-0,22¢

0,00¢

-0,383

5 +5

Castilla y Leon

0,00¢

-0,00¢

0,00¢

-0,002

7 -1

La Rioja

-0,05¢

0,28¢

0,00¢

0,000

10 -1

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

8 -1

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

9 -1

Canarias

-17,36¢

-17,35¢

0,00¢

0,000

6 -1

Murcia

-1,11¢

-1,69¢

0,00¢

0,000

11 =
Andalucia
0,13¢
-0,05¢
0,00¢
0,079
12 =
Navarra
-0,15¢
0,43¢
0,00¢
0,277
13 =
Galicia
0,39¢
0,16¢
0,00¢
0,545
14 =
Asturias
0,37¢
0,79¢
0,00¢
1,161
15 =
Catalonia
0,86¢
1,34¢
0,00¢
2,197
16 =
Cantabria
1,00¢
1,60¢
0,00¢
2,602
17 =
Madrid
1,48¢
1,68¢
0,00¢
3,161
18 =
Pais Vasco
1,77¢
2,17¢
0,00¢
3,935
19 =
Islas Baleares
2,15¢
2,26¢
0,00¢
4,411

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.