Класация по области за 23 март 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Extremadura

-0,91¢

-1,36¢

0,00¢

-2,272

2 =

Comunidad Valenciana

-0,69¢

-1,47¢

0,00¢

-2,155

3 =

Aragon

-0,70¢

-0,28¢

0,00¢

-0,975

4 =

Castilla-La Mancha

-0,23¢

-0,20¢

0,00¢

-0,426

5 +1

Murcia

-1,08¢

-1,67¢

0,00¢

0,000

6 +1

La Rioja

-0,13¢

0,26¢

0,00¢

0,000

9 +1

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

7 +1

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

8 +1

Canarias

-16,38¢

-17,34¢

0,00¢

0,000

10 -5

Castilla y Leon

-0,04¢

0,04¢

0,00¢

0,002

11 =
Andalucia
0,04¢
0,01¢
0,00¢
0,051
12 =
Navarra
-0,18¢
0,49¢
0,00¢
0,306
13 =
Galicia
0,34¢
0,19¢
0,00¢
0,524
14 =
Asturias
0,44¢
0,75¢
0,00¢
1,194
15 =
Catalonia
0,76¢
1,39¢
0,00¢
2,147
16 =
Cantabria
1,01¢
1,76¢
0,00¢
2,770
17 =
Madrid
1,38¢
1,66¢
0,00¢
3,048
18 =
Pais Vasco
1,78¢
2,22¢
0,00¢
4,001
19 =
Islas Baleares
2,11¢
2,23¢
0,00¢
4,339

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.