Класация по области за 24 март 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Extremadura

-0,91¢

-1,28¢

0,00¢

-2,197

2 =

Comunidad Valenciana

-0,69¢

-1,43¢

0,00¢

-2,124

3 =

Aragon

-0,71¢

-0,26¢

0,00¢

-0,977

4 =

Castilla-La Mancha

-0,23¢

-0,11¢

0,00¢

-0,342

6 =

La Rioja

-0,16¢

0,34¢

0,00¢

0,000

9 =

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

7 =

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

8 =

Canarias

-16,32¢

-17,59¢

0,00¢

0,000

5 =

Murcia

-1,04¢

-1,55¢

0,00¢

0,000

10 +1

Andalucia

0,05¢

0,02¢

0,00¢

0,069

11 -1
Castilla y Leon
0,01¢
0,10¢
0,00¢
0,113
12 =
Navarra
-0,15¢
0,48¢
0,00¢
0,333
13 =
Galicia
0,37¢
0,26¢
0,00¢
0,633
14 =
Asturias
0,52¢
0,80¢
0,00¢
1,323
15 =
Catalonia
0,79¢
1,42¢
0,00¢
2,216
16 =
Cantabria
1,15¢
1,81¢
0,00¢
2,960
17 =
Madrid
1,43¢
1,70¢
0,00¢
3,133
18 =
Pais Vasco
1,93¢
2,21¢
0,00¢
4,142
19 =
Islas Baleares
2,16¢
2,23¢
0,00¢
4,388

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.