Класация по области за 22 май 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Extremadura

-1,29¢

-1,46¢

0,00¢

-2,750

2 =

Comunidad Valenciana

0,09¢

-1,68¢

0,00¢

-1,595

3 +1

Castilla-La Mancha

-0,73¢

-0,41¢

0,00¢

-1,139

4 -1

Aragon

-0,80¢

-0,30¢

0,00¢

-1,096

5 =

Andalucia

0,12¢

-0,40¢

0,00¢

-0,277

7 +1

Canarias

-19,51¢

-17,17¢

0,00¢

0,000

9 +1

Murcia

-1,07¢

-1,90¢

0,00¢

0,000

10 -4

La Rioja

-0,55¢

1,33¢

0,00¢

0,000

8 +1

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

6 +1

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 =
Castilla y Leon
-0,20¢
0,55¢
0,00¢
0,352
12 =
Navarra
-0,17¢
0,70¢
0,00¢
0,532
13 =
Galicia
0,07¢
0,56¢
0,00¢
0,629
14 +1
Asturias
0,72¢
1,82¢
0,00¢
2,541
15 -1
Catalonia
1,26¢
1,31¢
0,00¢
2,574
16 =
Madrid
1,35¢
1,71¢
0,00¢
3,053
17 +1
Cantabria
1,19¢
2,34¢
0,00¢
3,530
18 -1
Pais Vasco
1,35¢
2,41¢
0,00¢
3,754
19 =
Islas Baleares
2,27¢
2,02¢
0,00¢
4,290

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.