Класация по области за 23 май 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Extremadura

-1,28¢

-1,42¢

0,00¢

-2,706

2 =

Comunidad Valenciana

0,12¢

-1,66¢

0,00¢

-1,537

3 +1

Aragon

-0,80¢

-0,25¢

0,00¢

-1,052

4 -1

Castilla-La Mancha

-0,68¢

-0,36¢

0,00¢

-1,043

5 =

Andalucia

0,18¢

-0,39¢

0,00¢

-0,210

6 +1

Canarias

-19,30¢

-16,53¢

0,00¢

0,000

8 +1

Murcia

-0,95¢

-1,84¢

0,00¢

0,000

9 +1

La Rioja

-0,54¢

1,41¢

0,00¢

0,000

7 +1

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

10 -4

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 =
Castilla y Leon
-0,17¢
0,59¢
0,00¢
0,423
12 =
Navarra
-0,10¢
0,78¢
0,00¢
0,679
13 =
Galicia
0,16¢
0,59¢
0,00¢
0,746
14 +1
Catalonia
1,24¢
1,35¢
0,00¢
2,590
15 -1
Asturias
0,80¢
1,87¢
0,00¢
2,679
16 =
Madrid
1,41¢
1,75¢
0,00¢
3,159
17 =
Cantabria
1,31¢
2,45¢
0,00¢
3,760
18 =
Pais Vasco
1,34¢
2,42¢
0,00¢
3,763
19 =
Islas Baleares
2,42¢
2,02¢
0,00¢
4,439

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.