Класация по области за 13 юни 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Extremadura

-1,76¢

-1,88¢

0,00¢

-3,644

2 =

Castilla-La Mancha

-1,08¢

-0,66¢

0,00¢

-1,737

3 =

Aragon

-1,00¢

-0,18¢

0,00¢

-1,179

4 +1

Castilla y Leon

-0,16¢

-0,18¢

0,00¢

-0,346

5 -1

Comunidad Valenciana

0,89¢

-1,23¢

0,00¢

-0,337

6 +7

Andalucia

0,27¢

-0,27¢

0,00¢

-0,002

7 +3

La Rioja

0,13¢

0,50¢

0,00¢

0,000

11 -4
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

8 +3

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

9 +3

Canarias

-17,46¢

-16,93¢

0,00¢

0,000

12 -4
Murcia
-1,45¢
-2,00¢
0,00¢
0,000
13 -4
Galicia
-0,52¢
-0,32¢
0,00¢
0,000

10 -4

Cantabria

1,09¢

1,15¢

0,00¢

0,000

14 =
Navarra
-0,19¢
0,48¢
0,00¢
0,289
15 =
Catalonia
1,09¢
1,09¢
0,00¢
2,173
16 +2
Asturias
0,97¢
1,58¢
0,00¢
2,543
17 -1
Madrid
1,09¢
1,63¢
0,00¢
2,718
18 -1
Pais Vasco
1,36¢
1,39¢
0,00¢
2,752
19 =
Islas Baleares
1,92¢
2,02¢
0,00¢
3,940

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.