Класация по области за 21 юни 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Extremadura

-1,56¢

-1,70¢

0,00¢

-3,264

2 =

Castilla-La Mancha

-1,08¢

-0,62¢

0,00¢

-1,692

3 =

Aragon

-0,99¢

-0,21¢

0,00¢

-1,203

4 =

Castilla y Leon

-0,06¢

-0,16¢

0,00¢

-0,222

5 =

Comunidad Valenciana

0,87¢

-0,97¢

0,00¢

-0,101

8 =

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

12 =
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

6 =

Canarias

-18,24¢

-16,19¢

0,00¢

0,000

9 =

Murcia

-1,35¢

-1,52¢

0,00¢

0,000

10 =

Galicia

-0,35¢

-0,02¢

0,00¢

0,000

7 =

Cantabria

1,39¢

1,67¢

0,00¢

0,000

11 =
La Rioja
0,08¢
0,93¢
0,00¢
0,000
13 +1
Andalucia
0,31¢
-0,07¢
0,00¢
0,232
14 -1
Navarra
-0,22¢
0,48¢
0,00¢
0,259
15 =
Catalonia
1,16¢
1,33¢
0,00¢
2,496
16 =
Asturias
1,10¢
1,79¢
0,00¢
2,892
17 =
Madrid
1,02¢
1,98¢
0,00¢
3,003
18 =
Pais Vasco
1,63¢
1,51¢
0,00¢
3,143
19 =
Islas Baleares
2,15¢
2,16¢
0,00¢
4,303

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.