Класация по области за 14 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Extremadura

-1,41¢

-1,76¢

0,00¢

-3,172

2 =

Castilla-La Mancha

-0,98¢

-0,95¢

0,00¢

-1,933

3 =

Aragon

-1,01¢

-0,52¢

0,00¢

-1,535

4 =

Castilla y Leon

-0,64¢

-0,43¢

0,00¢

-1,074

5 =

Navarra

-0,47¢

-0,05¢

0,00¢

-0,523

12 =
Canarias
-21,80¢
-16,40¢
0,00¢
0,000

8 =

Murcia

-0,29¢

-0,41¢

0,00¢

0,000

9 =

Galicia

-0,26¢

-0,10¢

0,00¢

0,000

6 =

Cantabria

1,07¢

1,91¢

0,00¢

0,000

10 =

La Rioja

-0,92¢

0,18¢

0,00¢

0,000

7 =

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 =
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 =
Andalucia
0,25¢
-0,11¢
0,00¢
0,141
14 =
Comunidad Valenciana
0,85¢
-0,24¢
0,00¢
0,602
15 =
Madrid
0,56¢
0,94¢
0,00¢
1,499
16 =
Asturias
1,03¢
1,13¢
0,00¢
2,163
17 =
Catalonia
1,64¢
1,02¢
0,00¢
2,661
18 =
Pais Vasco
1,43¢
2,29¢
0,00¢
3,717
19 =
Islas Baleares
2,15¢
2,16¢
0,00¢
4,310

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.