Класация по области за 9 октомври 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +2

Comunidad Valenciana

0,07¢

-0,82¢

0,00¢

-0,744

2 =

Aragon

-0,32¢

-0,42¢

0,00¢

-0,743

3 -2

Extremadura

-0,27¢

-0,47¢

0,00¢

-0,731

4 =

Castilla-La Mancha

-0,23¢

-0,30¢

0,00¢

-0,538

5 =

Castilla y Leon

-0,28¢

-0,09¢

0,00¢

-0,377

6 =

Andalucia

0,09¢

-0,45¢

0,00¢

-0,359

10 =

Galicia

-0,13¢

0,03¢

0,00¢

0,000

7 =

Cantabria

-0,05¢

0,75¢

0,00¢

0,000

11 =
La Rioja
0,07¢
0,58¢
0,00¢
0,000

8 =

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

12 =
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 =
Canarias
-6,97¢
-1,83¢
0,00¢
0,000

9 =

Murcia

-0,12¢

-0,43¢

0,00¢

0,000

14 =
Navarra
-0,23¢
0,28¢
0,00¢
0,048
15 =
Asturias
-0,00¢
0,47¢
0,00¢
0,471
16 =
Madrid
0,21¢
0,70¢
0,00¢
0,911
17 =
Catalonia
0,55¢
0,40¢
0,00¢
0,951
18 =
Islas Baleares
0,71¢
1,06¢
0,00¢
1,764
19 =
Pais Vasco
0,78¢
1,57¢
0,00¢
2,356

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.