Класация по области за 10 октомври 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +12

Canarias

-6,97¢

-1,64¢

0,00¢

-8,614

2 =

Aragon

-0,32¢

-0,36¢

0,00¢

-0,687

3 =

Extremadura

-0,27¢

-0,40¢

0,00¢

-0,665

4 =

Castilla-La Mancha

-0,25¢

-0,20¢

0,00¢

-0,452

5 -4

Comunidad Valenciana

0,06¢

-0,50¢

0,00¢

-0,441

6 +3

Murcia

-0,12¢

-0,15¢

0,00¢

-0,267

7 -2

Castilla y Leon

-0,26¢

0,02¢

0,00¢

-0,236

8 -2

Andalucia

0,09¢

-0,22¢

0,00¢

-0,131

9 +3

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

10 -2

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 +3
Navarra
-0,20¢
0,33¢
0,00¢
0,130
12 -2
Galicia
-0,08¢
0,27¢
0,00¢
0,183
13 +2
Asturias
-0,00¢
0,45¢
0,00¢
0,451
14 -3
La Rioja
-0,13¢
0,65¢
0,00¢
0,526
15 -8
Cantabria
-0,07¢
0,87¢
0,00¢
0,794
16 =
Madrid
0,20¢
0,70¢
0,00¢
0,896
17 =
Catalonia
0,52¢
0,48¢
0,00¢
1,003
18 =
Islas Baleares
0,69¢
1,07¢
0,00¢
1,765
19 =
Pais Vasco
0,77¢
1,55¢
0,00¢
2,317

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.