Класация по области за 18 октомври 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-7,07¢

-3,33¢

0,00¢

-10,405

2 =

Aragon

-0,36¢

-0,43¢

0,00¢

-0,792

3 =

Extremadura

-0,15¢

-0,55¢

0,00¢

-0,704

4 =

Comunidad Valenciana

0,07¢

-0,72¢

0,00¢

-0,647

5 =

Castilla-La Mancha

-0,23¢

-0,22¢

0,00¢

-0,450

6 =

Murcia

-0,04¢

-0,38¢

0,00¢

-0,411

7 =

Castilla y Leon

-0,18¢

-0,01¢

0,00¢

-0,182

8 =

Andalucia

0,20¢

-0,30¢

0,00¢

-0,106

9 =

Galicia

-0,12¢

0,06¢

0,00¢

-0,056

11 =
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

10 =

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

12 =
Navarra
-0,25¢
0,50¢
0,00¢
0,255
13 =
Asturias
0,05¢
0,43¢
0,00¢
0,482
14 =
La Rioja
-0,31¢
0,97¢
0,00¢
0,656
15 =
Cantabria
-0,08¢
0,86¢
0,00¢
0,776
16 =
Madrid
0,26¢
0,68¢
0,00¢
0,938
17 =
Catalonia
0,57¢
0,42¢
0,00¢
0,994
18 =
Islas Baleares
0,72¢
1,11¢
0,00¢
1,832
19 =
Pais Vasco
0,58¢
1,59¢
0,00¢
2,168

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.