Класация по области за 17 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-2,25¢

0,10¢

0,00¢

-2,152

2 =

Comunidad Valenciana

-0,34¢

-0,16¢

0,00¢

-0,500

3 +1

Andalucia

-0,19¢

-0,15¢

0,00¢

-0,347

4 +4

Murcia

-0,22¢

-0,11¢

0,00¢

-0,325

5 +1

Castilla y Leon

-0,17¢

0,03¢

0,00¢

-0,144

6 -3

Aragon

-0,18¢

0,07¢

0,00¢

-0,109

7 -2

Castilla-La Mancha

-0,10¢

-0,01¢

0,00¢

-0,103

8 +4

Madrid

-0,01¢

-0,08¢

0,00¢

-0,089

10 =

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

9 =

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 -4
Extremadura
-0,03¢
0,03¢
0,00¢
0,000
12 +2
Galicia
0,05¢
0,03¢
0,00¢
0,080
13 =
Navarra
-0,12¢
0,23¢
0,00¢
0,109
14 +1
La Rioja
0,00¢
0,17¢
0,00¢
0,170
15 -4
Asturias
0,13¢
0,05¢
0,00¢
0,175
16 =
Cantabria
0,21¢
-0,03¢
0,00¢
0,176
17 =
Catalonia
0,35¢
-0,02¢
0,00¢
0,326
18 +1
Islas Baleares
0,65¢
-0,10¢
0,00¢
0,551
19 -1
Pais Vasco
0,61¢
0,02¢
0,00¢
0,629

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.