Класация по области за 19 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-2,69¢

0,10¢

0,00¢

-2,590

2 =

Comunidad Valenciana

-0,28¢

-0,07¢

0,00¢

-0,355

3 =

Murcia

-0,20¢

-0,10¢

0,00¢

-0,295

4 =

Andalucia

-0,16¢

-0,06¢

0,00¢

-0,222

5 =

Aragon

-0,17¢

0,08¢

0,00¢

-0,089

6 =

Castilla y Leon

-0,14¢

0,06¢

0,00¢

-0,075

7 =

Castilla-La Mancha

-0,09¢

0,04¢

0,00¢

-0,046

9 -1

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

8 +1

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

10 +1

Extremadura

-0,02¢

0,07¢

0,00¢

0,045

11 -1
Madrid
0,01¢
0,03¢
0,00¢
0,046
12 =
Galicia
0,06¢
0,06¢
0,00¢
0,115
13 =
Asturias
0,13¢
0,03¢
0,00¢
0,159
14 =
La Rioja
0,01¢
0,20¢
0,00¢
0,207
15 =
Navarra
-0,13¢
0,35¢
0,00¢
0,216
16 =
Cantabria
0,23¢
0,06¢
0,00¢
0,285
17 =
Catalonia
0,37¢
0,08¢
0,00¢
0,444
18 =
Islas Baleares
0,70¢
-0,01¢
0,00¢
0,694
19 =
Pais Vasco
0,66¢
0,07¢
0,00¢
0,733

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.