Класация по области за 21 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-2,64¢

0,00¢

0,00¢

-2,638

2 +1

Murcia

-0,20¢

-0,20¢

0,00¢

-0,406

3 -1

Comunidad Valenciana

-0,23¢

-0,09¢

0,00¢

-0,321

4 +1

Aragon

-0,19¢

-0,01¢

0,00¢

-0,204

5 -1

Andalucia

-0,06¢

-0,07¢

0,00¢

-0,136

6 =

Castilla y Leon

-0,10¢

-0,02¢

0,00¢

-0,120

7 =

Castilla-La Mancha

-0,05¢

-0,02¢

0,00¢

-0,064

8 +3

Extremadura

-0,02¢

-0,05¢

0,00¢

-0,064

10 -1

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

9 -1

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 +1
Galicia
0,07¢
-0,02¢
0,00¢
0,045
12 +3
Navarra
-0,10¢
0,18¢
0,00¢
0,080
13 +1
La Rioja
0,01¢
0,10¢
0,00¢
0,111
14 -4
Madrid
0,09¢
0,03¢
0,00¢
0,122
15 -2
Asturias
0,14¢
0,01¢
0,00¢
0,145
16 =
Cantabria
0,20¢
-0,05¢
0,00¢
0,155
17 =
Catalonia
0,41¢
0,08¢
0,00¢
0,485
18 +1
Pais Vasco
0,57¢
-0,07¢
0,00¢
0,498
19 -1
Islas Baleares
0,78¢
0,00¢
0,00¢
0,783

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.