Класация по области за 24 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-6,50¢

-1,63¢

0,00¢

-8,129

2 +1

Aragon

-0,49¢

-0,33¢

0,00¢

-0,818

3 -1

Murcia

-0,41¢

-0,32¢

0,00¢

-0,733

4 =

Comunidad Valenciana

-0,33¢

-0,17¢

0,00¢

-0,501

5 =

Castilla y Leon

-0,28¢

-0,12¢

0,00¢

-0,408

6 +3

Navarra

-0,49¢

0,09¢

0,00¢

-0,393

7 -1

Extremadura

-0,19¢

-0,16¢

0,00¢

-0,354

8 -1

Andalucia

-0,14¢

-0,15¢

0,00¢

-0,286

9 -1

Castilla-La Mancha

-0,18¢

-0,03¢

0,00¢

-0,213

10 +2

Galicia

-0,11¢

-0,03¢

0,00¢

-0,139

11 +2
La Rioja
-0,10¢
0,04¢
0,00¢
-0,059
12 +2
Asturias
-0,04¢
-0,00¢
0,00¢
-0,041
14 -3
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 -3
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
15 +1
Madrid
0,01¢
0,03¢
0,00¢
0,044
16 -1
Cantabria
0,10¢
-0,05¢
0,00¢
0,055
17 +1
Catalonia
0,33¢
0,03¢
0,00¢
0,358
18 -1
Pais Vasco
0,50¢
0,01¢
0,00¢
0,509
19 =
Islas Baleares
0,76¢
-0,01¢
0,00¢
0,749

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.