Класация по области за 25 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-7,80¢

-2,63¢

0,00¢

-10,438

2 +1

Murcia

-0,48¢

-0,28¢

0,00¢

-0,763

3 -1

Aragon

-0,41¢

-0,20¢

0,00¢

-0,613

4 =

Comunidad Valenciana

-0,32¢

-0,12¢

0,00¢

-0,445

5 +1

Navarra

-0,48¢

0,08¢

0,00¢

-0,393

6 -1

Castilla y Leon

-0,28¢

-0,02¢

0,00¢

-0,302

7 =

Extremadura

-0,19¢

-0,03¢

0,00¢

-0,225

8 +1

Castilla-La Mancha

-0,18¢

0,06¢

0,00¢

-0,116

9 +2

La Rioja

-0,15¢

0,04¢

0,00¢

-0,111

10 -2

Andalucia

-0,07¢

-0,03¢

0,00¢

-0,105

11 -1
Galicia
-0,10¢
0,10¢
0,00¢
-0,001
13 +1
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
12 +1
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
14 -2
Asturias
0,04¢
0,18¢
0,00¢
0,216
15 =
Madrid
0,05¢
0,18¢
0,00¢
0,223
16 =
Cantabria
0,14¢
0,10¢
0,00¢
0,239
17 =
Catalonia
0,45¢
0,19¢
0,00¢
0,634
18 =
Pais Vasco
0,61¢
0,20¢
0,00¢
0,818
19 =
Islas Baleares
0,83¢
0,23¢
0,00¢
1,055

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.