Класация по области за 27 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-4,83¢

0,20¢

0,00¢

-4,629

2 =

Comunidad Valenciana

-0,26¢

-0,30¢

0,00¢

-0,557

3 =

Aragon

-0,10¢

-0,43¢

0,00¢

-0,530

4 =

Andalucia

-0,01¢

-0,38¢

0,00¢

-0,388

5 =

Extremadura

-0,15¢

-0,19¢

0,00¢

-0,344

6 +1

Castilla-La Mancha

-0,16¢

-0,09¢

0,00¢

-0,244

7 -1

Navarra

-0,16¢

-0,04¢

0,00¢

-0,198

8 +1

Murcia

-0,38¢

0,27¢

0,00¢

-0,110

9 +3

Castilla y Leon

0,01¢

-0,08¢

0,00¢

-0,072

10 -2

Madrid

0,11¢

-0,17¢

0,00¢

-0,062

12 -1
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
11 -1
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 +2
Cantabria
-0,02¢
0,13¢
0,00¢
0,115
14 =
Galicia
0,01¢
0,29¢
0,00¢
0,304
15 +1
Catalonia
0,43¢
-0,10¢
0,00¢
0,326
16 +1
Asturias
0,20¢
0,16¢
0,00¢
0,363
17 -4
Islas Baleares
0,72¢
-0,29¢
0,00¢
0,430
18 =
La Rioja
0,15¢
0,43¢
0,00¢
0,585
19 =
Pais Vasco
0,60¢
0,21¢
0,00¢
0,807

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.