Класация по области за 26 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Navarra

-1,31¢

-1,43¢

0,00¢

-2,743

2 +1

Aragon

-0,38¢

-1,25¢

0,00¢

-1,623

3 -1

Extremadura

-0,24¢

-1,03¢

0,00¢

-1,277

4 =

Canarias

-0,17¢

-0,80¢

0,00¢

-0,971

5 =

Pais Vasco

0,24¢

-0,99¢

0,00¢

-0,750

6 +1

Castilla y Leon

-0,23¢

-0,35¢

0,00¢

-0,578

7 +1

Galicia

-0,10¢

-0,26¢

0,00¢

-0,362

8 -2

La Rioja

0,55¢

-0,88¢

0,00¢

-0,330

9 =

Asturias

-0,01¢

-0,19¢

0,00¢

-0,202

10 =

Castilla-La Mancha

-0,07¢

-0,03¢

0,00¢

-0,100

12 -1
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
11 +1
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 =
Catalonia
0,25¢
0,02¢
0,00¢
0,273
14 =
Comunidad Valenciana
-0,09¢
0,74¢
0,00¢
0,647
15 =
Cantabria
0,04¢
0,70¢
0,00¢
0,739
16 =
Andalucia
0,13¢
0,65¢
0,00¢
0,783
17 =
Murcia
-0,08¢
1,02¢
0,00¢
0,942
18 =
Madrid
0,37¢
0,71¢
0,00¢
1,084
19 =
Islas Baleares
0,94¢
1,08¢
0,00¢
2,018

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.