Класация по области за 27 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Navarra

-1,32¢

-1,28¢

0,00¢

-2,600

2 =

Aragon

-0,40¢

-1,19¢

0,00¢

-1,594

3 =

Extremadura

-0,28¢

-0,91¢

0,00¢

-1,185

4 =

Canarias

-0,16¢

-0,80¢

0,00¢

-0,962

5 =

Pais Vasco

0,23¢

-1,16¢

0,00¢

-0,930

6 =

Castilla y Leon

-0,25¢

-0,33¢

0,00¢

-0,579

7 =

Galicia

-0,12¢

-0,25¢

0,00¢

-0,369

8 +2

Castilla-La Mancha

-0,12¢

-0,07¢

0,00¢

-0,195

9 -1

La Rioja

0,57¢

-0,74¢

0,00¢

-0,178

10 -1

Asturias

-0,06¢

-0,11¢

0,00¢

-0,169

12 =
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
11 =
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 =
Catalonia
0,25¢
0,09¢
0,00¢
0,347
14 =
Comunidad Valenciana
-0,07¢
0,75¢
0,00¢
0,677
15 +1
Andalucia
0,12¢
0,66¢
0,00¢
0,781
16 -1
Cantabria
0,02¢
0,80¢
0,00¢
0,824
17 =
Murcia
-0,06¢
1,01¢
0,00¢
0,945
18 =
Madrid
0,38¢
0,66¢
0,00¢
1,035
19 =
Islas Baleares
1,03¢
1,22¢
0,00¢
2,253

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.