Класация по области за 5 април 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Navarra

-1,37¢

-0,63¢

0,00¢

-1,998

2 +3

Pais Vasco

0,02¢

-0,95¢

0,00¢

-0,933

3 +1

Canarias

-0,17¢

-0,60¢

0,00¢

-0,767

4 -2

Extremadura

-0,15¢

-0,56¢

0,00¢

-0,713

5 -2

Aragon

-0,18¢

-0,42¢

0,00¢

-0,594

6 =

Castilla y Leon

-0,17¢

-0,26¢

0,00¢

-0,435

7 =

Asturias

0,00¢

-0,19¢

0,00¢

-0,192

8 =

Castilla-La Mancha

-0,05¢

-0,07¢

0,00¢

-0,127

9 +2

Galicia

-0,03¢

-0,02¢

0,00¢

-0,049

10 =

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 -2
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
12 =
Murcia
-0,05¢
0,08¢
0,00¢
0,027
13 =
Catalonia
0,21¢
0,04¢
0,00¢
0,247
14 +2
Cantabria
0,01¢
0,29¢
0,00¢
0,300
15 -1
Comunidad Valenciana
0,03¢
0,39¢
0,00¢
0,419
16 -1
Madrid
0,24¢
0,23¢
0,00¢
0,475
17 +1
La Rioja
0,27¢
0,32¢
0,00¢
0,585
18 -1
Andalucia
0,13¢
0,48¢
0,00¢
0,615
19 =
Islas Baleares
0,73¢
0,64¢
0,00¢
1,374

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.