Класация по области за 3 август 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-1,33¢

0,20¢

0,00¢

-1,129

2 =

Aragon

-0,44¢

-0,25¢

0,00¢

-0,691

3 +3

Murcia

-0,50¢

-0,07¢

0,00¢

-0,570

4 -1

Castilla y Leon

-0,37¢

-0,01¢

0,00¢

-0,372

5 -1

Asturias

-0,41¢

0,05¢

0,00¢

-0,359

6 -1

Navarra

-0,11¢

-0,24¢

0,00¢

-0,352

7 +7

Comunidad Valenciana

-0,16¢

-0,09¢

0,00¢

-0,248

8 -1

Galicia

-0,30¢

0,05¢

0,00¢

-0,243

9 -1

Extremadura

-0,24¢

0,03¢

0,00¢

-0,207

10 -1

La Rioja

-0,27¢

0,11¢

0,00¢

-0,159

11 -1
Castilla-La Mancha
-0,17¢
0,04¢
0,00¢
-0,122
13 -1
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
12 -1
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
14 -1
Cantabria
-0,21¢
0,24¢
0,00¢
0,027
15 =
Andalucia
0,18¢
-0,08¢
0,00¢
0,101
16 +1
Madrid
0,22¢
0,04¢
0,00¢
0,268
17 -1
Pais Vasco
0,43¢
0,07¢
0,00¢
0,502
18 =
Catalonia
0,53¢
-0,03¢
0,00¢
0,503
19 =
Islas Baleares
0,83¢
0,02¢
0,00¢
0,849

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.