Класация по области за 5 август 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-1,23¢

0,20¢

0,00¢

-1,033

2 =

Aragon

-0,33¢

-0,26¢

0,00¢

-0,590

3 =

Murcia

-0,43¢

-0,07¢

0,00¢

-0,500

4 =

Castilla y Leon

-0,29¢

-0,02¢

0,00¢

-0,313

5 +1

Asturias

-0,35¢

0,05¢

0,00¢

-0,292

6 -1

Navarra

-0,05¢

-0,15¢

0,00¢

-0,207

7 =

Comunidad Valenciana

-0,09¢

-0,09¢

0,00¢

-0,182

8 =

Galicia

-0,21¢

0,06¢

0,00¢

-0,155

9 =

Extremadura

-0,15¢

0,03¢

0,00¢

-0,119

10 =

La Rioja

-0,21¢

0,11¢

0,00¢

-0,096

11 =
Castilla-La Mancha
-0,09¢
0,05¢
0,00¢
-0,046
13 =
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
12 =
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
14 =
Cantabria
-0,14¢
0,24¢
0,00¢
0,100
15 =
Andalucia
0,23¢
-0,07¢
0,00¢
0,159
16 =
Madrid
0,29¢
0,04¢
0,00¢
0,325
17 =
Catalonia
0,56¢
-0,04¢
0,00¢
0,528
18 =
Pais Vasco
0,49¢
0,07¢
0,00¢
0,562
19 =
Islas Baleares
0,88¢
0,02¢
0,00¢
0,899

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.