Класация по области за 7 август 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-1,32¢

0,20¢

0,00¢

-1,124

2 =

Aragon

-0,43¢

-0,27¢

0,00¢

-0,703

3 =

Murcia

-0,55¢

-0,09¢

0,00¢

-0,639

4 =

Castilla y Leon

-0,38¢

-0,01¢

0,00¢

-0,395

5 =

Asturias

-0,40¢

0,06¢

0,00¢

-0,337

6 =

Comunidad Valenciana

-0,16¢

-0,09¢

0,00¢

-0,250

7 +2

Extremadura

-0,25¢

0,03¢

0,00¢

-0,222

8 -1

Galicia

-0,29¢

0,07¢

0,00¢

-0,219

9 -1

Navarra

-0,13¢

-0,04¢

0,00¢

-0,173

10 +2

Cantabria

-0,33¢

0,21¢

0,00¢

-0,118

11 =
Castilla-La Mancha
-0,14¢
0,03¢
0,00¢
-0,114
12 -2
La Rioja
-0,15¢
0,09¢
0,00¢
-0,063
13 +1
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
14 -1
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
15 =
Andalucia
0,21¢
-0,08¢
0,00¢
0,136
16 =
Madrid
0,25¢
0,02¢
0,00¢
0,270
17 +1
Pais Vasco
0,43¢
0,07¢
0,00¢
0,493
18 -1
Catalonia
0,54¢
-0,02¢
0,00¢
0,516
19 =
Islas Baleares
1,00¢
0,01¢
0,00¢
1,004

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.