Класация по области за 11 август 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-1,42¢

0,10¢

0,00¢

-1,319

2 +1

Murcia

-0,61¢

-0,11¢

0,00¢

-0,725

3 +2

Asturias

-0,58¢

-0,02¢

0,00¢

-0,600

4 -2

Aragon

-0,39¢

-0,20¢

0,00¢

-0,584

5 -1

Castilla y Leon

-0,44¢

-0,05¢

0,00¢

-0,495

6 =

Extremadura

-0,41¢

0,00¢

0,00¢

-0,413

7 +5

La Rioja

-0,23¢

-0,09¢

0,00¢

-0,322

8 +1

Navarra

-0,33¢

0,06¢

0,00¢

-0,270

9 -1

Galicia

-0,33¢

0,11¢

0,00¢

-0,223

10 -3

Comunidad Valenciana

-0,12¢

-0,04¢

0,00¢

-0,165

11 =
Castilla-La Mancha
-0,16¢
0,06¢
0,00¢
-0,100
12 -2
Cantabria
-0,34¢
0,34¢
0,00¢
0,000
13 +1
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
14 -1
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
15 =
Andalucia
0,24¢
-0,03¢
0,00¢
0,211
16 =
Madrid
0,27¢
0,11¢
0,00¢
0,384
17 =
Pais Vasco
0,38¢
0,00¢
0,00¢
0,390
18 =
Catalonia
0,61¢
0,06¢
0,00¢
0,665
19 =
Islas Baleares
1,18¢
0,05¢
0,00¢
1,229

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.