Класация по области за 16 септември 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-1,02¢

-0,30¢

0,00¢

-1,324

2 +2

Extremadura

-0,42¢

-0,49¢

0,00¢

-0,915

3 -1

Aragon

-0,29¢

-0,59¢

0,00¢

-0,886

4 -1

Navarra

-0,37¢

-0,49¢

0,00¢

-0,866

5 =

Murcia

-0,37¢

-0,37¢

0,00¢

-0,743

6 =

Castilla y Leon

-0,32¢

-0,38¢

0,00¢

-0,697

7 +4

La Rioja

-0,22¢

-0,42¢

0,00¢

-0,641

8 -1

Galicia

-0,30¢

-0,19¢

0,00¢

-0,490

9 =

Castilla-La Mancha

-0,23¢

-0,25¢

0,00¢

-0,486

10 =

Asturias

-0,24¢

-0,17¢

0,00¢

-0,408

11 -3
Cantabria
-0,29¢
-0,11¢
0,00¢
-0,400
12 +3
Comunidad Valenciana
-0,09¢
-0,16¢
0,00¢
-0,253
13 -1
Pais Vasco
0,14¢
-0,31¢
0,00¢
-0,163
15 -1
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
14 -1
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
16 +1
Madrid
0,18¢
-0,11¢
0,00¢
0,072
17 -1
Andalucia
0,18¢
-0,06¢
0,00¢
0,115
18 =
Catalonia
0,39¢
-0,22¢
0,00¢
0,173
19 =
Islas Baleares
0,78¢
-0,19¢
0,00¢
0,594

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.