Класация по области за 24 септември 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-0,50¢

-0,10¢

0,00¢

-0,600

2 =

Aragon

-0,23¢

-0,35¢

0,00¢

-0,580

3 +1

Murcia

-0,35¢

-0,20¢

0,00¢

-0,550

4 -1

Extremadura

-0,30¢

-0,19¢

0,00¢

-0,491

5 +1

Navarra

-0,14¢

-0,19¢

0,00¢

-0,332

6 -1

Castilla y Leon

-0,19¢

-0,08¢

0,00¢

-0,277

7 =

La Rioja

-0,13¢

-0,12¢

0,00¢

-0,252

8 +4

Cantabria

-0,15¢

-0,08¢

0,00¢

-0,227

9 =

Asturias

-0,21¢

0,04¢

0,00¢

-0,169

10 -2

Castilla-La Mancha

-0,21¢

0,07¢

0,00¢

-0,145

11 -1
Galicia
-0,24¢
0,16¢
0,00¢
-0,077
12 -1
Pais Vasco
0,17¢
-0,21¢
0,00¢
-0,033
14 =
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 +2
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
15 -2
Comunidad Valenciana
-0,16¢
0,21¢
0,00¢
0,050
16 +1
Andalucia
0,07¢
0,26¢
0,00¢
0,336
17 -1
Madrid
0,10¢
0,25¢
0,00¢
0,344
18 =
Catalonia
0,31¢
0,12¢
0,00¢
0,429
19 =
Islas Baleares
0,63¢
0,15¢
0,00¢
0,777

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.