Класация по области за 19 октомври 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Canarias

-0,40¢

-0,10¢

0,00¢

-0,500

2 -1

Murcia

-0,38¢

-0,11¢

0,00¢

-0,485

3 +1

Asturias

-0,25¢

-0,12¢

0,00¢

-0,373

4 -1

Cantabria

-0,22¢

-0,08¢

0,00¢

-0,297

5 +1

Aragon

-0,35¢

0,06¢

0,00¢

-0,290

6 -1

Galicia

-0,21¢

-0,02¢

0,00¢

-0,229

7 +2

Extremadura

-0,34¢

0,14¢

0,00¢

-0,206

8 -1

Castilla y Leon

-0,24¢

0,08¢

0,00¢

-0,164

9 -1

La Rioja

-0,16¢

0,02¢

0,00¢

-0,137

10 =

Comunidad Valenciana

-0,16¢

0,02¢

0,00¢

-0,134

11 =
Castilla-La Mancha
-0,10¢
0,08¢
0,00¢
-0,020
13 =
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
12 =
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
14 =
Navarra
-0,03¢
0,04¢
0,00¢
0,009
15 =
Andalucia
0,08¢
0,09¢
0,00¢
0,169
16 =
Madrid
0,16¢
0,16¢
0,00¢
0,325
17 =
Pais Vasco
0,24¢
0,21¢
0,00¢
0,451
18 =
Catalonia
0,36¢
0,10¢
0,00¢
0,463
19 =
Islas Baleares
0,47¢
0,05¢
0,00¢
0,519

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.