Класация по области за 13 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-1,15¢

-0,20¢

0,00¢

-1,352

2 +1

La Rioja

-0,09¢

-0,49¢

0,00¢

-0,578

3 +1

Cantabria

-0,07¢

-0,48¢

0,00¢

-0,555

4 -2

Asturias

-0,27¢

-0,28¢

0,00¢

-0,547

5 =

Extremadura

-0,28¢

-0,06¢

0,00¢

-0,342

6 +1

Aragon

-0,34¢

0,01¢

0,00¢

-0,323

7 +1

Castilla y Leon

-0,19¢

-0,07¢

0,00¢

-0,254

8 -2

Murcia

-0,10¢

-0,13¢

0,00¢

-0,233

9 +2

Galicia

-0,08¢

-0,14¢

0,00¢

-0,225

10 -1

Castilla-La Mancha

-0,07¢

-0,12¢

0,00¢

-0,189

11 -1
Comunidad Valenciana
-0,20¢
0,17¢
0,00¢
-0,028
12 =
Andalucia
-0,05¢
0,05¢
0,00¢
-0,001
13 =
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
14 =
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
15 =
Madrid
0,14¢
-0,01¢
0,00¢
0,129
16 +1
Pais Vasco
0,18¢
-0,01¢
0,00¢
0,165
17 +1
Navarra
-0,07¢
0,32¢
0,00¢
0,248
18 -2
Islas Baleares
0,44¢
-0,07¢
0,00¢
0,371
19 =
Catalonia
0,31¢
0,11¢
0,00¢
0,420

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.