Класация по области за 14 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-1,06¢

-0,20¢

0,00¢

-1,262

2 +1

Cantabria

-0,01¢

-0,55¢

0,00¢

-0,555

3 +1

Asturias

-0,22¢

-0,14¢

0,00¢

-0,357

4 -2

La Rioja

-0,02¢

-0,28¢

0,00¢

-0,304

5 =

Extremadura

-0,23¢

-0,07¢

0,00¢

-0,296

6 +2

Murcia

-0,04¢

-0,17¢

0,00¢

-0,212

7 +3

Castilla-La Mancha

-0,02¢

-0,15¢

0,00¢

-0,167

8 +1

Galicia

-0,02¢

-0,14¢

0,00¢

-0,153

9 -3

Aragon

-0,31¢

0,16¢

0,00¢

-0,152

10 -3

Castilla y Leon

-0,13¢

-0,01¢

0,00¢

-0,145

11 =
Comunidad Valenciana
-0,18¢
0,15¢
0,00¢
-0,031
13 =
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
12 +2
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
14 -2
Andalucia
-0,02¢
0,07¢
0,00¢
0,052
15 =
Madrid
0,18¢
-0,03¢
0,00¢
0,145
16 +1
Navarra
-0,04¢
0,29¢
0,00¢
0,257
17 -1
Pais Vasco
0,30¢
0,02¢
0,00¢
0,314
18 =
Islas Baleares
0,50¢
-0,05¢
0,00¢
0,444
19 =
Catalonia
0,38¢
0,12¢
0,00¢
0,498

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.