Класация по области за 15 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-0,97¢

-0,10¢

0,00¢

-1,067

2 =

Cantabria

0,08¢

-0,48¢

0,00¢

-0,391

3 =

Asturias

-0,13¢

-0,08¢

0,00¢

-0,210

4 =

La Rioja

0,06¢

-0,27¢

0,00¢

-0,207

5 =

Extremadura

-0,08¢

-0,03¢

0,00¢

-0,113

6 =

Murcia

0,04¢

-0,10¢

0,00¢

-0,061

8 +5

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

7 +5

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

9 =

Aragon

-0,20¢

0,20¢

0,00¢

0,003

10 -2

Galicia

0,08¢

-0,05¢

0,00¢

0,031

11 -4
Castilla-La Mancha
0,07¢
-0,01¢
0,00¢
0,058
12 -2
Castilla y Leon
-0,02¢
0,09¢
0,00¢
0,069
13 -2
Comunidad Valenciana
-0,11¢
0,20¢
0,00¢
0,088
14 =
Andalucia
0,06¢
0,06¢
0,00¢
0,120
15 =
Madrid
0,26¢
-0,03¢
0,00¢
0,236
16 +1
Pais Vasco
0,34¢
0,14¢
0,00¢
0,478
17 -1
Navarra
0,04¢
0,47¢
0,00¢
0,509
18 =
Islas Baleares
0,56¢
-0,04¢
0,00¢
0,521
19 =
Catalonia
0,45¢
0,19¢
0,00¢
0,641

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.