Класация по области за 24 февруари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Andalucia

-0,38¢

-0,13¢

0,00¢

-0,506

2 =

Murcia

-0,22¢

-0,23¢

0,00¢

-0,456

3 =

Comunidad Valenciana

-0,31¢

-0,06¢

0,00¢

-0,370

4 =

Islas Baleares

-0,24¢

-0,06¢

0,00¢

-0,294

5 =

Madrid

-0,12¢

0,07¢

0,00¢

-0,052

7 =

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

6 =

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

8 =

Cantabria

0,29¢

0,02¢

0,00¢

0,312

9 +1

Castilla-La Mancha

0,22¢

0,12¢

0,00¢

0,330

10 +1

Catalonia

0,34¢

0,05¢

0,00¢

0,395

11 -2
Aragon
0,38¢
0,02¢
0,00¢
0,399
12 +1
Castilla y Leon
0,36¢
0,22¢
0,00¢
0,576
13 -1
Extremadura
0,43¢
0,15¢
0,00¢
0,588
14 =
Galicia
0,38¢
0,22¢
0,00¢
0,603
15 +2
Asturias
0,47¢
0,18¢
0,00¢
0,649
16 -1
La Rioja
0,49¢
0,20¢
0,00¢
0,681
17 -1
Canarias
0,40¢
0,30¢
0,00¢
0,700
18 =
Navarra
0,35¢
0,47¢
0,00¢
0,825
19 =
Pais Vasco
0,64¢
0,43¢
0,00¢
1,070

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.