Класация по области за 25 февруари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Andalucia

-0,51¢

-0,22¢

0,00¢

-0,728

2 =

Murcia

-0,34¢

-0,34¢

0,00¢

-0,675

3 =

Comunidad Valenciana

-0,44¢

-0,14¢

0,00¢

-0,584

4 =

Islas Baleares

-0,30¢

-0,19¢

0,00¢

-0,490

5 =

Madrid

-0,26¢

-0,01¢

0,00¢

-0,266

7 =

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

6 =

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

8 +1

Castilla-La Mancha

0,09¢

0,05¢

0,00¢

0,147

9 +1

Catalonia

0,20¢

-0,02¢

0,00¢

0,181

10 -2

Cantabria

0,23¢

-0,01¢

0,00¢

0,221

11 +1
Castilla y Leon
0,24¢
0,12¢
0,00¢
0,365
12 -1
Aragon
0,25¢
0,13¢
0,00¢
0,381
13 +1
Galicia
0,27¢
0,12¢
0,00¢
0,390
14 +2
La Rioja
0,39¢
0,09¢
0,00¢
0,474
15 +2
Canarias
0,30¢
0,20¢
0,00¢
0,500
16 -1
Asturias
0,35¢
0,16¢
0,00¢
0,516
17 -4
Extremadura
0,38¢
0,16¢
0,00¢
0,535
18 =
Navarra
0,35¢
0,59¢
0,00¢
0,932
19 =
Pais Vasco
0,53¢
0,44¢
0,00¢
0,976

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.