Класация по области за 26 февруари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Andalucia

-0,52¢

-0,28¢

0,00¢

-0,800

2 =

Murcia

-0,40¢

-0,34¢

0,00¢

-0,745

3 =

Comunidad Valenciana

-0,46¢

-0,25¢

0,00¢

-0,703

4 =

Islas Baleares

-0,42¢

-0,27¢

0,00¢

-0,697

5 =

Madrid

-0,22¢

-0,07¢

0,00¢

-0,292

6 +1

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

7 -1

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

8 =

Castilla-La Mancha

0,14¢

-0,06¢

0,00¢

0,076

9 =

Catalonia

0,25¢

-0,10¢

0,00¢

0,147

10 =

Cantabria

0,22¢

-0,06¢

0,00¢

0,158

11 +3
La Rioja
0,41¢
-0,09¢
0,00¢
0,322
12 -1
Castilla y Leon
0,29¢
0,09¢
0,00¢
0,378
13 =
Galicia
0,27¢
0,11¢
0,00¢
0,379
14 -2
Aragon
0,34¢
0,05¢
0,00¢
0,399
15 =
Canarias
0,20¢
0,20¢
0,00¢
0,400
16 =
Asturias
0,41¢
0,11¢
0,00¢
0,518
17 =
Extremadura
0,44¢
0,17¢
0,00¢
0,609
18 =
Navarra
0,39¢
0,52¢
0,00¢
0,909
19 =
Pais Vasco
0,55¢
0,48¢
0,00¢
1,028

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.