Класация по области за 1 март 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Andalucia

-0,53¢

-0,24¢

0,00¢

-0,767

2 =

Comunidad Valenciana

-0,44¢

-0,23¢

0,00¢

-0,670

3 +1

Islas Baleares

-0,42¢

-0,17¢

0,00¢

-0,594

4 -1

Murcia

-0,26¢

-0,32¢

0,00¢

-0,586

5 =

Madrid

-0,22¢

-0,04¢

0,00¢

-0,253

7 =

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

6 =

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

8 =

Cantabria

0,26¢

-0,11¢

0,00¢

0,155

9 =

Castilla-La Mancha

0,20¢

0,02¢

0,00¢

0,225

10 =

Catalonia

0,30¢

-0,06¢

0,00¢

0,232

11 =
La Rioja
0,47¢
-0,16¢
0,00¢
0,311
12 =
Aragon
0,36¢
-0,02¢
0,00¢
0,347
13 =
Galicia
0,32¢
0,10¢
0,00¢
0,421
14 =
Castilla y Leon
0,32¢
0,17¢
0,00¢
0,494
15 =
Asturias
0,44¢
0,11¢
0,00¢
0,555
16 =
Canarias
0,30¢
0,30¢
0,00¢
0,600
17 =
Extremadura
0,47¢
0,30¢
0,00¢
0,775
18 =
Navarra
0,41¢
0,63¢
0,00¢
1,036
19 =
Pais Vasco
0,59¢
0,54¢
0,00¢
1,129

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.