Класация по области за 2 март 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +10

La Rioja

-0,06¢

-0,05¢

0,00¢

-0,111

2 +10

Aragon

-0,18¢

0,08¢

0,00¢

-0,096

3 +12

Asturias

-0,09¢

0,05¢

0,00¢

-0,037

4 =

Murcia

-0,06¢

0,05¢

0,00¢

-0,006

6 +1

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

5 +1

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

7 +6

Galicia

-0,05¢

0,09¢

0,00¢

0,044

8 -7

Andalucia

0,21¢

-0,10¢

0,00¢

0,112

9 =

Castilla-La Mancha

-0,01¢

0,15¢

0,00¢

0,134

10 +4

Castilla y Leon

-0,12¢

0,27¢

0,00¢

0,150

11 -9
Comunidad Valenciana
0,15¢
0,01¢
0,00¢
0,161
12 -4
Cantabria
0,05¢
0,14¢
0,00¢
0,197
13 +4
Extremadura
-0,08¢
0,38¢
0,00¢
0,296
14 +2
Canarias
-0,20¢
0,50¢
0,00¢
0,300
15 -10
Madrid
0,33¢
0,14¢
0,00¢
0,463
16 -13
Islas Baleares
0,49¢
0,00¢
0,00¢
0,483
17 -7
Catalonia
0,68¢
0,02¢
0,00¢
0,699
18 =
Navarra
-0,05¢
0,76¢
0,00¢
0,711
19 =
Pais Vasco
0,11¢
0,63¢
0,00¢
0,734

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.